ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਆਦਰ: ਗਤੀਵਿਧੀ ਲੀਡਰ

ਇਸ ਨੂੰ ਅਨੰਦ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੋ

 

ਸਰੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਾਕਰ ਫੁਟਬਾਲ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ, ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਲੀਡਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਚਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਲਈ 2019 ਦੇ ਤੌਰ' ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸਪੋਰਟ ਪੇਰੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਰਿਸਪਾਂਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ.

 

ਨੂੰ ਸਰਗਰਮੀ ਆਗੂ ਲਈ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਦਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੋਚ ਜ ਸਰੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਪਰਕ ਮੈਨੇਜਰ ਹਨ ਤੇ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਲਈ: respectinsport@surreyunitedsoccer.com

ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵੇਖੋ: http://respectgroupinc.com/

SX.png
123.jpg
images.jpg
Johal Logo.JPG
1234.jpg
Kidsport-Logo.jpg
11-06-07-new-bc-government-logo-coloured

ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੌਡ ਸਪਾਂਸਰ

ਜਨਰਲ ਪੁਛਤਾਛ: info@surreyunitedsoccer.com

ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਟਾਫ

ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ

ਪੀਓ ਬਾਕਸ 34212

17790 - # 10 ਹਾਈਵੇ

ਸਰੀ, ਬੀ.ਸੀ.

ਵੀ 3 ਐਸ 1 ਸੀ 7

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Twitter Icon
Translations by Google translate, accuracy is not guaranteed.

Copyright © 2021 Surrey United | All Rights Reserved