top of page

ਕੀ ਤੁਸੀਂ Surrey United BCSPL ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ?

ਕੋਈ ਵੀ ਖਿਡਾਰੀ ਜੋ ਸਰੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਬੀਸੀਐਸਪੀਐਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ 2 ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:

1. ਮੁਲਾਂਕਣ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੋ  'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਔਨਲਾਈਨ  'ਪਹੁੰਚ ਮੁਲਾਂਕਣ ਬੇਨਤੀ ਫਾਰਮ'  ਪੰਨੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ.

2. ਸਰੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸੌਕਰ ਕਲੱਬ BCSPL ਸਟਾਫ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਉਹਨਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ BCSPL ਮੁਲਾਂਕਣ ਬੇਨਤੀ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਟੀਮ ਪਲੇਸਮੈਂਟ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।  

 

ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ  ਨਾਂ ਕਰੋ  ਪਹਿਲਾਂ ਟੀਮ ਦੇ ਕੋਚ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ; ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੰਪਰਕ BCSPL ਮੁਲਾਂਕਣ ਬੇਨਤੀ ਫਾਰਮ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

untitled-31.jpg
bottom of page