top of page

ਕਲੱਬ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ

ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਨੀਤੀ

ਐਂਟੀ ਡੋਪਿੰਗ

ਨੀਤੀ ਨੂੰ

ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਅਤੇ

ਨੈਤਿਕਤਾ

ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਅਤੇ

ਨੈਤਿਕਤਾ

ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨੀਤੀ

ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਨੀਤੀ ਨੂੰ

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੀਤੀ

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੀਤੀ

ਐਂਟੀ ਡੋਪਿੰਗ

ਨੀਤੀ ਨੂੰ

ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਾ ਟਕਰਾਅ

ਨੀਤੀ ਨੂੰ

اور

اور

COVID-19

ਪੂਰਕ ਰਿਫੰਡ

ਨੀਤੀ ਨੂੰ

اور

bottom of page